Bordentown Cranberry Festival 2013 - mercerspace

Emily Meszaros, Chrissy Daiton, Emily Vernon, Jess Gray, Elizabeth Dalton, Ryan Diszak make their way through the packed crowd.